I wanna say I’m sorry but I’m really not

Time’s up - AskSubmitNext pageArchive

"Nasze czy­ny za życia brzmią echem w wieczności."

"We mor­tals are but sha­dows and dust."